KOJENERASYON SİSTEMLERİ

401 kWel (elektrik) ve 549 kWth (termik) kapasiteye kadar paket kojenerasyon sistemleri


Viessmann Vitobloc 200 paket tipi kojenrasyon modülleri her tür enerji konseptine uygun sistem çözümleri sunmaktadır. Böylece daima yüksek verimli çalışan kojenrasyon sistemleri elde edilebilir ve yüksek enerji tasarrufu sağlanır.

Vitobloc 200 paket tipi kojenerasyon modülü (PKTM) aynı anda ısı ve elektrik üretmektedir. Viessmann ürün programında bulunan PTKM’lerin kapasiteleri endüstriyel tesislerin yanı sıra özellikle ticari binalar ve konutlar için de uygun olabilmektdir. Ortaya çıkan ısı enerjisi kazan ile combine edilir ve binanın ısı ve sıcak su ihtiyacı karşılanır. Doğru tasarlanan bir kojenerasyon sistemi yatırımı yakıt ve elektrik fiyatlarına bağlı olarak değişse de normal koşullarda kendisini 2-4 yıl arasında amorti edebilmektedir.


Paket tipi kojenerasyon (PTK) temel olarak bir motor, senkron jeneratör ve ısı eşanjöründen oluşmaktadır. Yanma motoru (güç makinesi) tarafından harekete geçirilen senkron jeneratör (iş makinesi) 400 V gerilimde ve 50 Hz frekansında 3-Faz akım üretir. Bu elektrik genellikle sistemin kurulduğu tesis/bina tarafından tüketilir. Elektrik bağlantısı düşük gerilim şebekesine yapılır (0,4-kV-Seviyesi). Genellikle PTK elektrik dağıtım şebekesi ile paralel çalıştırılır. Senkron jeneratörler kullanıldığından prensipte şebeke yedek işletmesi de mümkün olabilmektedir.

Fazla üretilen veya kullanılamayan elektrik bir sayaç üzerinden elektrik dağıtım şirketinin şebekesine aktarılabilir. Motor çalışırken ısı üretir; sırasıyla motor yağından, motor soğutma suyundan ve egzost gazından ortaya çıkan atık ısı enerjisi, dahili soğutma devresi olarak tabir edilen bir devrede toplanır ve bir plakalı eşanjör üzerinden ısıtma sistemine 90 ºC gidiş suyu sıcaklığı ile aktarılabilir hale getirilir.

Bu türdeki enerji üretimine kojenerasyon denir, aynı anda motor tarafından üretilen mekanik enerji (güç) ve açığa çıkan termik enerjiden (ısı) faydalanılmaktadır.

Doğalgaz veya Biyogaz
Viessmann Vitobloc 200 paket tipi kojenerasyon modülü doğlagaz veya biyogaz ile çalışabilir. Biyogaz tesisinde üretilen biyogaz PTKM’lerinde kullanılabilmektedir ve böylece çevre dostu bir şekilde elektrik üretimi gerçekleşmektedir.
Viessmann grubuna ait Schmack ve BIOFerm firmaları biyogaz üretimi konusunda uzman olup biyogaz üretimi ile ilgili danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-18/36

Vitobloc 200 Modül EM-18/36

Kapasite: 18 kWel, 36 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-50/81

Vitobloc 200 Modül EM-50/81

Kapasite: 50 kWel, 81 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-70/115

Vitobloc 200 Modül EM-70/115

Kapasite: 70 kWel, 115 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-140/207

Vitobloc 200 Modül EM-140/207

Kapasite: 140 kWel, 207 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-199/293

Vitobloc 200 Modül EM-199/263

Kapasite: 199 kWel, 263 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-199/293

Vitobloc 200 Modül EM-199/293

Kapasite: 199 kWel, 293 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-238/363

Vitobloc 200 Modül EM-238/363

Kapasite: 238 kWel, 363 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-401/549

Vitobloc 200 Modül EM-363/498

Kapasite: 363 kWel, 498 kWth
Kojenerasyon sistemi Vitobloc 200 Modül EM-401/549

Vitobloc 200 Modül EM-401/549

Kapasite: 401 kWel, 549 kWth