Plakalı Isı Eşanjörü

 • “Mastaş sağlıklı, konforlu, dayanıklı ve tasarruflu ısıtma sistemleri üretmeyi kendine ilke edinmiş ve bu konuda da daima ilklerin öncüsü olmuştur”
  Mastaş Plakalı Isı Eşanjörleri tüm parçaları firmamızda üretilen Türkiye’ nin ilk yerli plakalı ısı eşanjörleridir. (Patent no:  2004/02332) Fabrikamızda ihtiyaçlarınıza uygun ısıtma sistemleri için sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmeye devam etmektedir.
  “Anında stoktan teslim ve yedek parça hizmeti”
  Mastaş plakalı ısı eşanjörlerinin tüm parçaları yeterli miktarda her zaman ambarımızda mevcut bulunmaktadır. Böylece sisteminizde oluşabilecek herhangi bir arızada acil ihtiyaçlarınıza cevap verebilme veya kısa sürede yeni bir sistem kurabilme imkanına sahip olunacak, günlerce veya haftalarca yedek parça beklemeyeceksiniz.
  “Dış etkenlere karşı koruyucu ve kolay taşıma imkanı sağlayan ambalaj”
  Mastaş plakalı ısı eşanjörlerinizi, taşıma ve nakliye esnasında dış etkilere karşı koruyacak, sağlam bir koruyucu sandığa sahiptir. Özellikle büyük boy eşanjörlerde forklift veya benzeri araçlarla eşanjörlerinizi kolaylıkla taşıyabilirsiniz.
  “ Mastaş plakalı eşanjörlerde kullanılan çelik kalitesinin yüksek oluşu”
  Bilindiği gibi plakalı eşanjör üretiminde maliyet kalemlerinin %90 lık kısmını malzeme maliyeti oluşturmaktadır.Mastaş plakalı eşanjörlerde kullanılan çelik kalitesi AISI 316 kalitesinde paslanmaz çeliktir.
  Paslanmaz çelik ve karbon çelik malzeme maliyetleri bütün dünyada hemen hemen aynıdır. Piyasadaki bir kısım plakalı eşanjörlerin ucuza satılmasının sebebi işçilik maliyetlerinin düşük olması değil paslanmaz çelik kalitesinin düşük olmasıdır. AISI 316 ya da AISI 304 paslanmaz çelik yerine kullanılabilen SS 200 serisi olarak adlandırılan plaka malzemesi,  hızlandırılmış tuz testi yapıldığında kararmaktadır. İçerisindeki krom ve nikel oranı çok düşük olan bu malzemeden yapılan eşanjör plakaları uzun dönem testlerde ise delinmektedir.
  Bu nedenle alım yapılırken malzemenin kalitesinden emin olunmalı ve gerekli durumlarda eşanjör tedarikçisinden plaka için malzeme ve orijin sertifikası talep edilmelidir.
 • Aşağıda montajlı ve levhalar arasındaki akışın gösterildiği plakalı ısı eşanjörü, ince metal levhalardan bir paket yapılarak elde edilir. Akışkanların geçebilmesi için dört tarafında delik bulunan metal levhalar paket haline getirilirken uygun contalar kullanılır. Fabrikasyon olarak üzerlerine dalgalı form verilen bu levhalar düşey olarak yerleştirilerek, sıkıştırma çubukları (saplamalar) ile sıkıştırılır. Dalgalı form, levhaların rijidliğini arttırması yanı sıra, akışın türbülanslı olmasını sağlar. Levhalar arasındaki boşluklardan, sıcak ve soğuk akışkanlar birbirlerine karışmadan akarlar. İstenildiğinde sisteme levha ilave edilerek veya çıkarılarak ısıl kapasitesi değiştirilebilir.


 • Mastaş Plakalı Isı Eşanjörü Katalog 1
  Mastaş Plakalı Isı Eşanjörü Katalog 2


  Malzeme Yapısı :

  Isı transfer plakaları AISI 316 paslanmaz çelik ve Titanyum GR1 malzemeden üretilmektedir. Talebe göre diğer ısı transfer plaka malzemelerinden üretim yapılabilir.
  Ön ve arka gövdeler St 52 malzemeden üretilmiştir.

  Baskı Plakaları Yüzey İşlemi :

  Baskı plakaları modern tesislerimizde el değmeden yüzey temizleme + fosfatlama  ardından paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile kaplanarak 200°C de fırınlanmaktadır.

  Akışkan Bağlantıları : (Branşmanlar)

  AISI 316 paslanmaz çelik ve dikişsiz çelik çekme boru olmak üzere iki tipte üretilmektedir

  Conta Yapısı      :

  NBR, EPDM ve SİLİKON

  Baskı Plakaları Renk  :

  RAL5002

  Plaka Tasarımı  :

  Ters akışlı ve çapraz bağlantılı olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım plaka alanından olan akışın daha verimli olmasını sağlar.

  Garanti  :

  2 Yıl

 • • Isıl İşlem Sanayinde

  • Mekanik Sanayinde

  • Yüzey İşleme Sanayinde

  • Döküm Sanayinde Soğutucu Olarak

  • Kimya ve ilaç endüstrisi

  • Gemi inşaa sanayi ve uygulamaları

  • Elektrik üretim santralleri ve türbinler

 • Plakalı ısı eşanjörlerinin diğer ısı değiştiricilerinde göre üstünlükleri;

  •Az yer kaplar, verimli ve ekonomiktir.
  •Tıkanma ve kirlenme durumlarında kolaylıkla temizlenir,
  •Kapasite arttırmak gerektiğinde yeni plakalar ilave edilebilir.
  •Ömrünü tamamlamış plakalar yenileriyle kolaylıkla değiştirilebilir,
  •Verimli olduklarından fiyatları ucuzdur,
  •Sistemde kullanılan akışkan miktarı az olduğundan kullanılan pompa ve donanımlar da düşük kapasitedir. Dolaysıyla sistemin çalışmasında daha az enerji bedeli ödenir.
  •Max 25 Bar basınca kadar kullanılabilirler. (Özel konstrüksiyon ile 30 Bar)
  •150oC sıcaklığa kadar ucuz contalar kullanılmasına karşın, daha yüksek sıcaklıklarda pahalı, kaliteli contalara gerek vardır. (Maksimum çalışma sıcaklığı 225 oC)
  •Conta zamanla özelliğini kaybeder bu yüzden belirli zamanlarda bu contaları değiştirmek gerekebilir.
  •Isı transfer alanı 0.1 m2 - 2200 m2 değerleri arasındadır.
  •Isı transfer katsayısı su – su için 3500-7500 w/m² C (600-1300 BTU/ft²hF arasındadır.
  •Pazarda bulunan en büyük üniteler 500 mm giriş-çıkış bağlantı çapları ile tek bir ünitede 5000 m3/saat akış hızına sahip eşanjörler mevcuttur.

  Konu sıvıdan-sıvıya uygulamalarına, bazen de buharlaştırıcılara (evaporatör) ve yoğuşturuculara (kondenser) geldiğinde plakalı ısı eşanjörleri tüm ısı eşanjörleri içinde en etkin olanıdır. Bunun nedeni kırışık plaka kanalları içindeki türbülansta yatar. Isı değişiminin gerçekleştiği plakalar üzerindeki oluklar türbülanslı bir akışa sebep olarak ısı değişiminin artmasını ve dağılımın dengeli olmasını sağlamaktadırlar. Aynı zaman da, akışkan partikülleri türbülanslı akış neticesinde yüzeye sürekli olarak çarpmakta ve plaka yüzeyini sürekli temizlemektedirler. Böylece bu akış kirlenme sorunlarını da en aza indirger. PHE' nin toplam ısı transfer katsayısı ( K-değeri: W/m2.K ) çoğu zaman gövde borulu ısı eşanjörlerine kıyasla 5-6 kez daha yüksektir. Bu da demek oluyor ki konvansiyonel gövde borulu tip eşanjörlerle kıyaslandığında 1/6 oranında ısı transfer yüzey alanı ile aynı miktarda ısıyı transfer edilebilmektedir. Isı transfer yüzeylerinin kalınlığı diğer tiplere göre çok daha azdır, bu da PHE' yi, basınç, ısı ve ısı transferi yapılacak sıvı limitleri dahilinde açık arayla en ekonomik ısı eşanjörü konumuna getirir.
 • 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
  3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
  6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
 • Plakalı ısı eşanjörlerinde ne kadar önlem alınırsa alınsın belirli bir kullanım süresi sonunda kireçlenme, kum çakıl gibi tortu parçaları ve çeşitli organik maddelerle içleri dolar.

  Akışkanın geçişi zorlaşır ve basınç kayıpları artar. Isı değişim plakaları üzerine yapışan bu maddeler ısı iletim katsayısının ve basıncın düşmesine neden olur. Dolaysıyla başlangıçta hesaplanan değerlerin elde edilmesi mümkün olmaz. Plakalı ısı eşanjörlerinde gerekli bakım ve temizlik işlemlerinin yapılmasıyla ilk hesaplanan değerlere tekrar ulaşmak mümkündür. Bunun için yapılacak işlemler aşağıda sıranlanmıştır.

  • Eşanjörlerin giriş ve çıkışlarındaki vanalar kapatılarak eşanjör sökülür,
  • Sökme işleminden önce herhangi bir kazaya neden olmamak için sıcaklığın düşmesi beklenir.
  • Eşanjöre ters yönden basınçlı su veya temizleme sıvısı verilerek eşanjör içindeki istemeyen yabancı maddeler temizlenir.
  • Bu işlem yeterli olmadığında bağlantı saplamaları sökülerek plakalar ayrılır. Ayrılan plakalar üzerinde biriken tortu ve kireç yumuşak bir fırça ile temizlenir. Bu işlemden önce gerekli ise ısı değişim plakaları çeşitli temizlik maddeleri içinde bekletilerek biriken maddelerin fırça ile uzaklaştırılması kolaylaştırılabilir.
  • Eşanjörün tekrar toplanmasından önce ısı değişim plakaları ve contaların temiz ve hasarsız olduğu kontrol edilmelidir. Hasarlı ve ömrünü doldurmuş conta ve ısı değişim plakaları yenileri ile değiştirilmelidir.
  • Bağlantı saplamaları sıkılmaya başlamadan önce ısı değişm plakaların ve contalarının düzgün yerleşip yerleşmediğine ve paralelliğine dikkat edilmelidir.
  • Bağlantı saplamaları gelişigüzel bir şekilde sıkılmamalı, sıkma işlemi dengeli bir şekilde kademeler halinde uygun sıkma ölçüsüne kadar yapılmalıdır.
  • Ölçüsüne getirilen eşanjörde sızdırmazlık sağlanmamışsa sonuç elde edilinceye kadar sıkılmaya devam edilmelidir. Sıkma işlemi bittiğinde ısı plakalarının görünümü bal peteği biçiminde olacaktır.
 • Plakalı ısı eşanjörlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken başlıca konular şöyle sıralanabilir:
  • Plakalı eşanjörler, taşıma ve montaj sırasında darbe ve çarpmalara karşı korunmalıdır. Aksi takdirde plakalar üzerindeki contalar yer değiştirebilir. Bu takdirde demontajı yapılıp düzgün bir şekilde montajının tekrar yapılması gereklidir.
  • Eşanjörler tercihen kapalı ve kuru alanlara konmalıdır.
  • Eşanjörlerin kolaylıkla sökülüp takılabilmesi için giriş ve çıkış ağızlarına mutlaka vana konulmalıdır.
  • Tesisat sisteminde oluşacak ani basınç dalgalanmalarını önleyecek elemanlar konulmalıdır. (genleşme deposu ,su akümülatörü gibi tesisat elemanları)
  • Eşanjörlerin kısa zamanda tıkanmasını önlemek için giriş kısmına pislik tutucu filtre konmalıdır.
  • Eşanjöre belirlenen basıncın üzerinde yük gelmemesi için önlem alınmalı, boru tesisatı esnemeyecek sağlamlıkta döşenmelidir.
  • Eşanjörler taşınırken giriş-çıkış yerlerinden tutulmamalıdır.
  • Bağlantı işlemi tamamlandıktan sonra eşanjörler düz zemine monte edilmelidir.
  • Kireçlenme boru içindeki ısı iletimini ve akışkanın akışını engellediğinden sert sular kullanılmamalıdır. Kullanma mecburiyeti varsa yumuşatılmalıdır.
  • Tesisatta kullanılan akışkanın olabildiğince temiz ve tortusuz olmasına dikkat edilmelidir.Kireçlenme boru içindeki ısı iletimini ve akışkanın akışını engellediğinden sert sular kullanılmamalıdır. Kullanma mecburiyeti varsa yumuşatılmalıdır.
  • Plakalı eşanjörler etiketlerinde belirtilen sıcaklık ve basınç değerleri üzerinde çalıştırılamamalıdır.
  • İlk işleme alma sırasında veya eşanjörün doldurulması sırasında içinde birikecek havanın alınabilmesi için hava purjörü kullanılmalıdır .
  • Eşanjörün montajını, bakımını yapabilmek veya yeni plaka eklemek için gerekli montaj alanı bırakılmalıdır.
  • Montaj sırasında eşanjörün ağırlığının tesisat üzerine gelmemesi için gerekli konsol ve askı sistemleri yapılmalıdır.